Gabriella Nilsson medverkar i P4 Malmöhus och Rix FM om självbilden för 70+

Lyssna på radioinslagen om Lundaforskares enkät om 70-åringars sätt att leva under pandemin. Gabriella Nilsson, docent i etnologi, intervjuas.

– Publicerad den 29 maj 2020