Googla – det gör man i skolan

Publicerad den 22 oktober 2021
Bild på mobilskärm som visar sökmotorn Google
Google – den mest använda sökmotorn. Bild: Pixabay.

– Användningen av sökmotorer är en så självklar del av vardagen att frågor som hur sökmotorn fungerar och hur resultaten genereras inte alltid reflekteras över, säger Cecilia Andersson som nyligen disputerade med avhandlingen "Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People".

Cecilia Andersson intervjuades i Skolporten om hur unga använder sig av sökmotorer i skolan och på fritiden.