Grattis Bo Keck - nydisputerad i idé- och lärdomshistoria

Publicerad den 2 juni 2014
Johan Stenström och Bo Keck

Stort grattis till Bo Keck som 30/5 disputerade i idé- och lärdomshistoria med avhandlingen "Halmstadgruppens metamorfoser. En studie av en konstnärsgrupp."

Opponent var professor Johan Stenström, Lunds universitet. Huvudhandledare och ordförande vid disputationen var professor emeritus Gunnar Broberg, Lunds universitet.
Bo Keck, respondent
Johan Stenström, opponent