Grattis Fredrik Hanell – nydisputerad i biblioteks- och informationsvetenskap!