Grattis Hanna Carlsson - nydisputerad i biblioteks- och informationsvetenskap!

Publicerad den 25 oktober 2013

Stort grattis till Hanna Carlsson som 25/10 disputerade i biblioteks- och informations­vetenskap med avhandlingen "Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek".

Opponent var lektor Nanna Kann-Christensen, Københavns Universitet.

Huvudhandledare och ordförande vid disputationen var professor Olof Sundin, Lunds universitet.