Grattis Karolina Lindh - nydisputerad i biblioteks- och informationsvetenskap