Grattis Tove Paulsson Holmberg – nydisputerad i idé- och lärdomshistoria