Helena Francke – gästforskare vid ABM

Publicerad den 13 oktober 2020
Helena Francke, foto.

Berätta kort vem du är och var du kommer ifrån?

Jag heter Helena Francke och till vardags är jag lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Där undervisar och forskar jag dels om vetenskaplig publicering, öppen tillgång och forskningsdatahantering och dels om informationskompetenser och informationspraktiker. Jag bor sedan länge i Göteborg men har rötterna i Skåne.  

Vad kommer du att arbeta med när du är här?

Jag kommer framför allt att skriva på ett par vetenskapliga artiklar inom ett projekt som handlar om hur forskare presenterar sig (och presenteras) genom personliga profiler på sina institutioners webbplatser och på sociala medier som ResearchGate och Academia.edu. Vad är det som lyfts fram? Vilka underlag finns på profilerna för att lära sig något om forskarna? Hur framhävs olika former av indikatorer som mäter publikationer, uppmärksamhet och genomslag på profilerna och vilken roll spelar de för hur vi bedömer forskare?

Kommer du också att möta våra studenter?

Ja, jag kommer att föreläsa för studenterna på ABM-mastern och även träffa några av doktoranderna på Avdelningen för ABM och digitala kulturer.

Vilka möjligheter tycker du att avdelningen och institutionen erbjuder för din forskning?

Det är särskilt spännande att verka i en mångvetenskaplig miljö och att få inspireras av de många intressanta projekt som är på gång här.

Hur påverkar pandemin dina möjligheter att forska?

I mitt nuvarande projekt har det inte så stor påverkan. En positiv följd är att flera konferenser erbjuds virtuellt så att det går lätt att delta utan att resa. En nackdel är naturligtvis att det inte är lika mycket aktiviteter på plats på institutionen som det annars hade varit.

Kan du rekommendera någon särskild text du publicerat?

Det får bli en tidigare artikel i det projekt jag fortsätter arbeta med i höst:
Francke, H. (2019). The Academic Web Profile as a Genre of ‘Self-making’. Online Information Review, 43(5), 760-774. doi:10.1108/OIR-12-2017-0347
https://portal.research.lu.se/portal/files/69819383/Francke_AcademicWebProfile_OIR_43_5_postprint.pdf

Vi hälsar Helena välkommen till Lunds universitet och Institutionen för kulturvetenskaper!