Hög kvalitet för Masterprogrammet i ABM

Publicerad den 16 januari 2014

UKÄ har i sin senaste utvärderingsomgång meddelat resultat för ytterligare en av våra utbildningar. Masterprogrammet ABM får omdömet ”Hög kvalitet”. Institutionen gläds åt detta och gratulerar de som arbetar med ABM, och lite extra mycket de som har arbetat med utvärderingsprocessen!

Mer om utvärderingen och resultat kan läsas via denna länk till UKÄ:s hemsida: <link http: www.uk-ambetet.se nyheter utbildningarinomarkivbiblioteksochmuseivetenskaputvarderade.5.575a959a141925e81d12348.html>Utbildningar inom arkiv, bibliotek och museivetenskap