Hur överlever man på universitetet?

Publicerad den 24 september 2014

Hur surfar forskare på nätet, håller ordning på skrivbordet, lär sig glömma bort och ignorera? Hur hanterar de kritik, uppför sig på seminarier och hur fungerar korridorskvaller?

En workshop på Institutionen för kulturvetenskaper har resulterat i ett temanummer i tidskriften Kulturella perspektiv om akademiska handlag. Det handlar om det alldagliga arbetet med materialinsamling, analys och kommunikation mellan forskare. Vill du ha ett ex så sänd ett mejl till <link>orvar.lofgren@kultur.lu.se