Idé-och lärdomshistoria får också betyget hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering

Publicerad den 5 februari 2014

Idé- och lärdomshistoria har utvärderats av UKÄ, och det meddelas nu att omdömet blir ”Hög kvalitet”, för såväl kandidat- som magisterexamen. Vi gratulerar våra idéhistoriker till detta!

Mer detaljerad information om utvärderingen av idehistoriska utbildningar finns på UKÄ:s hemsida, www.uk-ambetet.se Och därmed kan vi sammanfatta UKÄ:s utvärderingsomgång (2013) med att alla våra utbildningar som ingick i utvärderingsarbetet denna gång har bedömts med hög respektive mycket hög kvalitet!