Ideology in Words and Music – ny bok om hur ideologi förhåller sig till studiet av relationen mellan ord och musik

Publicerad den 3 september 2014

Boken är ett resultat av den internationella konferensen Words and Music Association Forum (WMAF) som hölls i Stockholm hösten 2012 med keynote speakers som den internationellt erkända musikvetaren Professor Lawrence Kramer (Fordham University, New York) och litteraturvetaren Professor Jørgen Bruhn (Linnéuniversitetet, Växjö).

Boken finns tillgänglig både som tryckt bok och i digital form. Från Institutionen för kulturvetenskaper och avdelningen för intermediala studier medverkar musikvetaren Mats Arvidson med kapitlet ”The Impact of Cultural Studies on Musicology Within the Context of Word and Music Studies: Questions and Answers” där han bland annat undersöker hur fältet Word and Music Studies har rekonfiguerats av befintliga och förändrade akademiska strukturer. <link http: su.diva-portal.org smash>Läs mer om boken här