Ingrid Wållgren - ny doktorand i idé- och lärdomshistoria inom forskarskolan i historia

Publicerad den 4 september 2014

Jag studerade i Lund och har tagit en kandidatexamen i statsvetenskap och en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria. Som uppsatsämnen har jag bl.a. behandlat Johan Ekeblad och svenskt 1600-tal, Carl von Linnés Nemesis Divina, modern forskningspolitik och biopolitiska – eller bioutopiska – idéer, samt vänsterrörelsen 1968 och den svenska maoismen.

Ämnet för min avhandling är evolutionsbiologen och humanisten Julian Huxley (1887-1975), bror till författaren Aldous Huxley och sonson till Thomas Henry Huxley. Utbildad i Oxford, blev han senare bl.a. 1913 professor i biologi på Rice Institute i Houston, Texas och 1945 UNESCO:s förste generaldirektör. Mitt syfte är att undersöka Julian Huxleys idéer om självmedveten evolution, evolutionshumanism och hans tro på att mänskligheten med vetenskapens och teknikens hjälp kunde – och behövde – förbättras, genetiskt eller med andra medel. Julian Huxley myntade begreppet transhumanism. Min avsikt är att undersöka vilka centrala idéer han framhöll i anknytning till sin transhumanism och vilken människosyn eller uppfattning om mänskligheten som speglas i hans argument för dess möjligheter. Vidare är tanken att undersöka hur den moderna transhumanismen ser ut i förhållande till Julian Huxleys idéer. Teknologin har idag utvecklats och förändrats. Julian Huxley och hans samtida satte sina förhoppningar till endokrinologin, preventivmedel och eugenik. Dagens transhumanister framhåller istället artificiell intelligens och molekylär nanoteknologi. Men är idéerna som utgjorde Julian Huxleys utvecklingshumanistiska transhumanism desamma idag? Har människosynen och retoriken förändrats?