Institutionen utlyser tre nya doktorandtjänster 2021

Forskarutbildningsnämnden beslutade 7 december att Institutionen för kulturvetenskaper den 1 februari 2021 får utlysa följande fakultetsfinansierade doktorandanställningar: en i etnologi, en i konsthistoria och visuella studier och en i idé- och lärdomshistoria.

– Publicerad den 16 december 2020