Intervjuer med Moa Petersén om konstens skildring av plast som miljöproblem

Publicerad den 4 september 2020
Plastföremål i olika färger utplacerade på ett underlag av sand.

Moa Petersén intervjuades i en artikel i Formas tidning Extrakt om en forskningsartikel som handlar om hur plast som miljöproblem skildras i visuell konst. Moa har skrivit artikeln tillsammans med forskare från LUCSUS, från statsvetenskapliga institutionen och från Miljö- och energisystem, samtliga vid Lunds universitet. En annan intervju om samma artikel publicerades på LU:s webb.