Is Google enough?

Publicerad den 19 mars 2014

Det var en fråga som diskuterades vid ett fullsatt symposium arrangerat av vår forskargrupp ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Symposiet genomförs inom ramen för det VR-finansierade projektet Knowledge in a Digital World (KDW) som genomförs i samarbete med forskargruppen ”Lund University Information Quality Research Group” från filosofiska institutionen. Olof Sundin forskningsledare för informationspraktiker-forskarna introducerade och sedan inledde professor Dirk Lewandowski från Hamburg University of Applied Sciences med en intressant keynote om att det behövs alternativ till Google. Därefter följde en paneldiskussion med en panel, bestående av Lewandowski, Marie Friberger, Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola, Jutta Haider, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet samt Pelle Snickars, Institutionen för kultur och mediastudier, Umeå universitet. Diskussionen modererades av Sara Kjellberg. Över 100 personer kom och lyssnade och intressanta frågor ställdes av publiken. Diskussionen kretsade kring hur Google blivit en så central del av människors vardag och hur man som forskare förhåller sig till detta och också vilken forskning som behövs för att bidra med ett kritiskt perspektiv. Mera information: <link http: www.kdw.lu.se>www.kdw.lu.se