Jimmy Jönsson - ny doktorand i idé- och lärdomshistoria

Publicerad den 4 september 2014

Jag har nyligen börjat som doktorand på institutionen och har närmast lämnat den idé- och lärdomshistoriska institutionen på Uppsala universitet (var jag antogs till forskarutbildningen våren 2014). Till mina intressen hör bland annat botanikens, zoologins och ekologins historia, skogs- och agrarhistoria, miljöhistoria och natursynens historia.

Min avhandling är tänkt behandla skogsbotanik och naturvård under första hälften av 1900-talet. Närmare bestämt är jag intresserad av kopplingar mellan skogsbotanister och samtida debatter om naturvård och naturresurser, sett mot bakgrund av bland annat skogsforskningens institutionalisering samt skogsbrukets rationalisering och mekanisering, men också en tematisering av naturresurser i vidare sammanhang, exempelvis inom naturskydds-, turism- och friluftsrörelsen.