Jonas Frykman är med i regeringens nytillsatta utbildningsvetenskapliga råd

Publicerad den 28 mars 2014

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. En av ledamöterna är Jonas Frykman, professor i etnologi.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd. Syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan. De personer som ingår i rådet är: Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet Hans-Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad Rådet kommer att träffas ett par gånger per termin.