Jutta Haider, ny docent i biblioteks- och informationsvetenskap