Jutta Haider och Olof Sundin vinner källkritikspriset ”Det gyllene förstoringsglaset 2023 – skolpriset”

Publicerad den 13 mars 2023
Olof Sundin och Jutta Heider lutande mot en tegelmur.
Foto: Kristina Alexanderson

I samband med Källkritikens dag den 13 mars tilldelas Jutta Haider och Olof Sundin källkritikspriset ”Det gyllene förstoringsglaset – skolpriset ”, som delas ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån.

Det gyllene förstoringsglaset har sedan 2017 årligen tilldelats personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Det delas ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån i samband med Källkritikens dag, den 13 mars, varje år.
 
I år tilldelas ”Det gyllene förstoringsglaset – skolpriset” Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.
 
– Jutta Haider och Olof Sundin är förgrundsgestalter som har verkat för att synliggöra, problematisera och därmed även utveckla vad källkritik är i en digital tid, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen.
 
Juryns motivering
”I sin bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information visar de hur källkritiken, som en del av medie- och informationskunnighet, hela tiden behöver omförhandlas i ett digitalt informationssamhälle. Genom att lyfta en rad olika dilemman ger de värdefulla insikter för en framåtsyftande digital källkritik och en stärkt digital kompetens.”
 
Jurygruppen som utsett årets vinnare bland nomineringarna består av Åsa Larsson, Källkritikbyrån, Jack Werner, Källkritikbyrån, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen och Björn Appelgren, Internetstiftelsen.
 
Om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.
 
Den ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.
 
Exempel på satsningar som den gör är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen.