Karolina Lindh, Susanne Lundin och Karin Salomonsson har tilldelats medel av Erik Philip-Sörensens Stiftelse

Publicerad den 10 december 2020

Erik Philip-Sörensens Stiftelse delade sammanlagt ut 2 000 000 kr till 8 forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Medel delades ut till följande projekt:

Karolina Lindh, Forskningen och den öppna vetenskapens betydelser: en analys av forskares diskussioner om öppen vetenskap, 150 000 kr.

Susanne Lundin, Medicine across borders. An ethnographic exploration of global grey zones, 300 000 kr.

Karin Salomonsson, Kontanternas död? En studie av det kontantlösa samhället och dess sociala och kulturella konsekvenser i Sverige, 300 000 kr.

Läs mer på Erik Philip Sörensens Stiftelses webbplats.

Grattis!