Katarzyna Herd får pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Publicerad den 3 oktober 2019

Kungl. Gustav Adolfs Akademien delar ut priser för förtjänstfulla forskningsinsatser. Priserna delas ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november på Uppsala slott.

Katarzyna Herd får pris ur Harry Karlssons fond för folklivsforskning "för hennes infallsrika avhandling om människors aktiva förhållningssätt till historia och hur sådant engagemang kommer till uttryck i fotbollens supporter- och klubbkulturer." <link http: gustavadolfsakademien.se external-link-new-window external link in new>Se mer om priserna som delas ut här