Katarzyna Herd intervjuas i en tysk artikel om unga forskare som skriver om fotboll i Europa

Publicerad den 8 maj 2019

Artikeln är publicerad i tidskriften <link http: www.dertoedlichepass.de inhalt-heft-aktuell.html external-link-new-window external link in new>Der Tödlishe Pass. Artikeln kan läsas i pdf här <link file:50561 download file>Wo forschen sie denn? - Neue Einblicke in Fußballkulturen