Konsthistorikerna får högt betyg!

Publicerad den 18 december 2013

Nu har ytterligare utvärderingsresultat från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) presenterats: den här gången är det våra konsthistoriker som får höga betyg.

Kandidatexamen i konsthistoria och visuella studier ges av UKÄ omdömet ”Hög kvalitet”, medan masterprogrammet Visual Culture ges omdömet ”Mycket hög kvalitet” (högsta betyg.) Vi säger grattis till konsthistorikerna!
 
Hela utvärderingarna finns att läsa på <link http: kvalitet.uk-ambetet.se>UKÄ:s hemsida.