Kristina Lundblad får Bokhistoriska Sällskapets Pris 2022

Publicerad den 20 oktober 2022
Porträttbild. Foto.

Kristina får priset för att hon "med fast förankring i sin bokvetenskapliga forskning, i populärvetenskapliga forum insiktsfullt åskådliggjort för en bredare läsekrets den ökenvandring projektet Ett svenskt bokmuseum genomlevt under drygt hundra år. Hon har oförväget, med skarp analys och stark lidelse argumenterat för vikten av att tillvarata befintliga samlingar och inrätta ett svenskt bokmuseum."

Artiklarna om Svenskt bokmuseum:

  • Kristina Lundblad Svenskt bokindustrimuseum – En dröm täckt av damm Biblis 85 2019
  • Kristina Lundblad Svenskt bokmuseum – Till intet gagn Biblis 91 2020
  • Kristina Lundblad Svenskt bokmuseum – En påle i köttet Biblis 94 2021

Mer om priset på Bokhistoriska sällskapets webb.

Priset instiftades 2021 och delas ut till person, institution eller företag som gjort betydande insatser inom Bokhistoriska Sällskapets verksamhetsområde.