Kristina Lundblad i engelsk översättning

Publicerad den 3 februari 2015

Kristina Lundblads avhandling 'Om betydelsen av böckers utseende' har nu kommit ut på engelska, under titeln 'Bound to be Modern'.

<link person kristinalundblad _blank>Kristinas Lundblads avhandling (som kom ut 2010 på det svenska förlaget Rámus, med titeln <link http: ramus.nu _blank betydelsen av böckers>Om betydelsen av böckers utseende) har nu kommit ut på det amerikanska förlaget Oak Knoll Press, i engelsk översättning av Alan Crozier. Se förlagets hemsida: <link http: www.oakknoll.com pages books kristina-lundblad bound-to-be-modern-publishers-clothbindings-and-the-material-culture-of-the-book-1840-1914 _blank to be>Bound to be Modern: Publishers' Clothbindings and the Material Culture of the Book, 1840 - 1914. <link http: www.oakknoll.com pages books kristina-lundblad bound-to-be-modern-publishers-clothbindings-and-the-material-culture-of-the-book-1840-1914 to be>