Kristofer Hansson invald i Norska forskningsrådets programkommitté för SAMKUL