Kulturarv som mötesplats eller gränsvakt – intervju med Lizette Gradén

Publicerad den 10 maj 2019

Kan vi förstå kulturarv på nya sätt om vi ser migration och mobilitet som en del av vårt gemensamma arv? Kan kulturarvsfrågor skapa nya mötesplatser och på vilka sätt agerar de gränsvakt? Ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet undersöker kulturarvets roll i samhället.

Läs intervjun med Lizette om samverkansinitiativet: <link https: www.lu.se article kulturarv-som-motesplats-eller-gransvakt external-link-new-window external link in new>Kulturarv som mötesplats eller gränsvakt <link https: www.lu.se article kulturarv-som-motesplats-eller-gransvakt external-link-new-window external link in new>Läs mer om samverkansinitiativet <link https: www.lu.se innovation-samverkan tematiska-samverkansinitiativ kulturarv-migration-och-mobilitet-i-ett-oppet-demokratiskt-samhalle external-link-new-window external link in new>Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle Hela publikationen Förstå, förklara, förbättra – tematiska samverkansinitiativ finns som blädderbar pdf <link http: https: issuu.com tematiska-samverkansinitiativ docs f_rst__f_rklara_f_rb_ttra_issue external-link-new-window external link in new>här