Lars-Eric Jönsson intervjuas i SdS/HD om potatisplockningens kulturella betydelser

Publicerad den 23 juni 2020
Nyplockad potatis som ligger på jorden.

"Färskpotatisen har varit Bjärehalvöns signum i decennier. Men vad händer när bygdens unga lämnar åkern".

Allt färre ungdomar jobbar i jordbruket. Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi, intervjuas och menar att det är distanseringen mellan stad och land som är orsaken.

"En effekt man kan se redan nu är det kulturella främlingskapet. Jag tror att många ungdomar har en vag uppfattning om vad landsbygden är för något idag, säger Jönsson".

Läs artikeln här: Max Jedeur-Palmgren: Vad jag lärde mig när jag plockade potatis på Bjäre