Lars-Eric Jönsson: Kampen mot de som vill göra folkdräkten brun