Lars-Eric Jönsson och Charlotte Hagström har beviljats medel från Vetenskapsrådet

Publicerad den 6 november 2015

I Vetenskapsrådets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har Lars-Eric Jönsson och Charlotte Hagström, etnologi, beviljats medel för projektet ”Cykeln och friheten. Att överskrida fysiska, rumsliga och kulturella gränser”. Stort grattis!

<link person larsericjonsson>Mer om Lars-Eric Jönsson <link person charlottehagstrom>Mer om Charlotte Hagström <link http: www.vr.se forskningsfinansiering bidragsbeslut storautlysningen humanioraochsamhallsvetenskap.4.405c4f3813823f65fee4de5.html>Beviljade bidrag 2015