Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi: "Bygg ett hus för de underprivilegierade!"