Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi, kommenterar utredningen Ny museipolitik i Helsingborgs Dagblad.

Publicerad den 23 oktober 2015

Ökad styrning, mer frihet? Lars-Eric Jönsson skriver om utredningens förslag att inrätta en museimyndighet, en museilag och ett utvärderingssystem.

<link http: www.hd.se kultur okad-styrning-mer-frihet>Läs artikeln: Ökad styrning, mer frihet? <link http: www.regeringen.se rattsdokument statens-offentliga-utredningar sou-201589>Här finns utredningen Ny museipolitik, SOU 2015:89 <link person larsericjonsson>Mer om Lars-Eric Jönsson