Lars-Eric Jönsson: Vem älskar Sten Samuelson... och hans lasarett?