Lars-Eric Jönsson: Vem älskar Sten Samuelson... och hans lasarett?

Publicerad den 10 mars 2021