Ljudbänk i Botan visar på människans framfart också i våra ljudlandskap

Av Gisela Lindberg - Publicerad den 31 maj 2021
Konstnären Jonna Hägg sittande på ljudbänken i Botaniska trädgården. Foto: Karsten Runderheim
Konstnären Jonna Hägg sittande på ljudbänken i Botaniska trädgården. Foto: Karsten Runerheim

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har fram till midsommar sin ljudbänk stående i Botaniska trädgården där besökarna kan sitta ner och lyssna till ljudinstallationen ”Trädgården”.

– Det som intresserar mig är just hur människoskapade ljud dränker naturens egna ljud. Allt vi bygger, våra maskiner, trafikljud överröstar våra djur och finns överallt också i orörd natur. Intressant är också hur svårt det är att hitta helt tysta platser idag, säger Jonna Hägg konstnären bakom verket.

Ljudverket är en beställning av Inter Art Center i Malmö och hade premiär under universitetets Hållbarhetsvecka i början på maj. Det fokuserar på tematiken kring trädgården och vilka ljud som finns där, även ljud skapade av människor.

Hon har studerat hur ljudbilden i omvärlden förändras och sett att ljud skapade av människor dominerar alltmer. Numera har de en egen ljudkategori som heter antropofoni.

– Det är lika viktigt att försöka bevara alla unika naturliga ljudmiljöer i landskapet som att bevara unika fysiska miljöer. Precis som en skrämmande mängd växt- och djurarter utrotas på grund av människans aktiviteter, är många av de naturliga ljudlandskapen också hotade att försvinna, säger Jonna Hägg.

För att ta fram ljudverket har hon arbetat med en teknik som kallas djuplyssnande. Hon har satt sig ner i Botaniska trädgården, slutit ögonen och fokuserat på ett ljud i taget, både naturljud och människoskapade ljud, som till exempel insekternas surrande, lövens prassel, fotstegen på grusgångarna, trafikljuden eller samtal som förts i närheten. Hon har sedan spelat in ljuden separerade och jobbat med dem som ett musikaliskt verk.

– Jag vill att folk ska gå härifrån med ett mer aktivt lyssnande och ha fått upplevelsen att trädgården har sina egna klanger och melodier, säger Jonna Hägg. Men också med medvetenheten om hur stor del av ljuden i en trädgård faktiskt är skapade av människan.
 

Ljudinstallationen är ett samarbete mellan Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Botaniska trädgården i Lund och Inter Art Center i Malmö.

För mer information om ljudbänken och för att lyssna på ljudinstallationen: https://www.lmc.lu.se/aktiviteter/aktiviteter-2021/ljudbanken-tradgarden

Ljudbänken går att lyssna på mellan kl 08.00 – 20.00 fram till midsommar i Botaniska trädgården i Lund. Den är placerad bakom Café Botan.