”Maktens nya kostym är en t-shirt” – Karin Salomonsson i intervju i SvD

Publicerad den 12 mars 2018

I en artikel i Svenska Dagbladet i helgen intervjuades Karin Salomonsson, etnolog, om maktens mode.

”Att man vågar balansera på tråden att bli betraktad som en udda person måste handla om att man har en position redan innan, där man vänder det till en fördel att se annorlunda ut. Och det bygger också på något sätt på att man rör sig i sammanhang där människor uppskattar det. Där man förstår vilka koder man bryter, säger Karin Salomonsson.” Hon menar i artikeln också att det är skillnad mellan män och kvinnors möjlighet till att bryta klädkoder. ”Men möjligheten att avvika från gängse klädkoder varierar med kön. Vita män i ledande positioner verkar ha sina egna spelregler. Karin Salomonsson har svårt att föreställa sig en kvinna presentera en kvartalsrapport i jeans, t-shirt och sneakers.
- Man ser i varje fall färre mediebilder av den typen. För kvinnor har det inte varit lika lätt att ha en alternativ klädstil. De har förmodligen varit mer beroende av att hålla på det här lite strikta, snygga, propra för att bli tagen på allvar och behålla en auktoritet, säger hon.” Artikeln finns bakom en betalvägg. <link https: www.svd.se bryt-kladkoden-och-gor-karriar--om-du-ar-man external-link-new-window external link in new>Maktens nya kostym är en T-shirt, SvD 10.3.18.