Matthew Norris och Kristiina Savin har beviljats medel av Vetenskapsrådet

Publicerad den 4 november 2016

Matthew Norris och Kristiina Savin, idé- och lärdomshistoria, har fått projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet.

Projektets titel är "Bevarande, restaurering, rekonstruktion: En studie av kulturarvets förhistoria i det tidigmoderna Europa." <link http: vr.se forskningsfinansiering bidragsbeslut humanioraochsamhallsvetenskap.4.627d38da1574f3eb0713e736.html>Läs mer här: Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap 2016 <link person matthewnorris>Läs mer om Matthew Norris här <link person kristiinasavin>Läs mer om Kristiina Savin här  Stort grattis!