Medel från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen till Åsa Alftberg

Publicerad den 30 juni 2014

Åsa Alftberg, etnolog, har fått 150 000 kr från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen för sitt projekt "Kulturella aspekter på hörselnedsättning, ljudmiljö och identitet".

Projektet bygger på hennes nuvarande om CI-bärare men riktar sig till vuxna personer med hörapparat. Det syftar till att undersöka hur personer med olika typer av hörselnedsättningar förhåller sig till det moderna samhällets vardagliga ljudmiljöer i sitt identitetsskapande samt vilka strategier de utvecklar för att kunna vara delaktiga i samhällets skiftande ljudmiljöer. Projektet ska pågå under 2015, och kommer vara knutet till forskargruppen HumLjud.