Medel från Vetenskapsrådet till Jutta Haider och Olof Sundin

Publicerad den 1 november 2017

Jutta Haiders och Olof Sundins projekt "Algoritmer och källkritik: Ungas förståelser och samhällets förväntningar" har beviljats 4,5 mkr från Vetenskapsrådet!

Läs mer här: <link https: vr.se amnesomraden utbildningsvetenskap.4.12fff4451215cbd83e4800021012.html external-link-new-window external link in new>Vetenskapsrådet – utbildningsvetenskap Stort grattis!