Modevetenskap firar 10 år som kandidatprogram vid Campus Helsingborg!

Publicerad den 1 november 2022
Tårta med texten modevetenskap 10 år. Foto.

Pernilla Rasmussen, lektor och biträdande ansvarig för avdelningen för modevetenskap har varit med sedan starten av kandidatprogrammet i modevetenskap. 21 oktober firade utbildningen 10 år och det firades med ett panelsamtal om hur forskningen inom modevetenskapen har utvecklats och vilka nya vägar forskningsfältet kan tänkas ta fram över och såklart tal och tårta. Här kan ni läsa det tal som Pernilla höll vid firandet.

Hösten 2012. Jag minns det som igår… Nej, det gör jag faktiskt inte alls. 10 år är en lång tid och de här 10 åren med modevetenskapen har varit mycket intensiva. Trots att modevetenskap är ett ämne där vi poängterar vikten av att knyta samman historia, samtid och framtid har fokus i vårt dagliga arbete legat mycket i nuet och förmågan att blicka framåt, snarare än bakåt.

2010 började jag arbeta på Institutionen för kulturvetenskaper med att samla ihop de tankar och initiativ som lett fram till beslutet att satsa på modevetenskap som en ny disciplin. HT-fakulteterna och institutionen ville satsa på ny utbildning vid Campus Helsingborg i kandidatprogrammets form. Med inspiration och förebild från modevetenskapen i Stockholm, som startat i mitten på 00-talet, och tillsammans med goda krafter på Campus ville man utveckla detta nya ämne som man såg en stor potential i. Här vill jag särskilt nämna det starka engagemanget från institutionens ledning och dåvarande prefekt Karin Salomonsson som avgörande. Nu skulle ansökan om att få inrätta det nya programmet skrivas. Många delar skulle på plats alltifrån kursupplägg och pedagogisk inritning till analys av arbetsmarknad och befintliga liknande utbildningar innan ansökan kunde lämnas in till universitetsledningen.

Det här var verkligen något av en helomvändning och ett nytänkande. Under min egen studietid i Lund under 90-talet i de ämnen som senare skulle samlas till kulturvetenskapliga institutionen och i LUX-huset i Lund fanns mycket lite – om jag ska vara helt ärlig – i stort sett ingenting alls som berörde frågor om klädkultur, modekonsumtion, modespridning, dräkt- och textilhistoria, eller den stora ekonomi som är kopplad till modeindustrin som kreativ och kulturell näring. Den som hade ett akademiskt intresse för mode fick finna sig i svältkost. Idag är läget ett helt annat.

Hösten 2011 kunde vi ge den första kursen i modevetenskap. En fristående kurs under en termin som också kom att fungera som en pilot till programmet. Det kändes stort. Starten var säkert en blandning av genomarbetad och trevande, men många av våra studenter ville ha mer och kom sedan att höra till den första kullen av modevetare när programmet startade.

Hösten 2012 tog vi in vår första studentkull på det pinfärska kandidatprogrammet. Nu gällde det! Jag som tidigare arbetat länge i museivärlden kunde i ärlighetens namn ibland känna att det var lite som när man öppnar en ny utställning och släpper in besökarna i ena änden samtidigt som färgen torkar i den andra. Samtidigt fanns det en stark nybyggaranda bland undervisande lärare, där samarbetet med studenterna, deras engagemang, intresse och vilja att utveckla utbildningen var så viktig!

Sedan dess har vi antagit 11 nya kullar till programmet - totalt ca 480 studenter. Grunden i utbildningens struktur finns kvar men lärarlaget har under åren arbetat hårt för att på olika sätt utveckla och uppdatera kursernas innehåll så att vi kan ge en bred, mångsidig humanistisk utbildning med modevetenskaplig spets.

Ska man hitta någon generell utvecklingstråd så är det väl att utbildningen har gått från att ha fler tillämpade och praktiska inslag till att i takt med att forskningen vuxit sig starkare fått en ännu tydligare akademisk profil. När jag blickar tillbaka är jag stolt över den stabila och stimulerande miljö som modevetenskapen har blivit.

Fortfarande – 10 år senare är vi Nordens enda kandidatprogram i modevetenskap! Genom åren har våra studenter tagit examen och gått vidare till studier på avancerad nivå och ut i arbetslivet. Modevetaren har ett brett arbetsfält.  Våra alumner arbetar t ex som inköpare, kommersiell redaktör, stylist, brand curator, kostymör, modeskribent, fotograf, specialister inom hållbarhet och olika typer av marknadsföring, som marketing specialist, influencer marketing specialist m.m. Modevetare arbetar exempelvis i större och mindre modeföretag, branschorganisationer, med pr och marknadsföring, med hållbarhetsfrågor i både privat och offentlig sektor, vid kulturinstitutioner, i museivärlden och med nya och traditionella medier.

Parallellt med undervisningen har vi också kunnat utveckla modevetenskaplig forskning. Rekryteringen av lektorer till avdelningen betydde mycket både för undervisningen och för ämnets forskningsinriktning. Avdelningen har också haft forskare knutna till sig under kortare perioder. Pågående har vi ett postdok-projekt som vi hoppas kunna se resultatet av i slutet av nästa år.

Att mode är något som intresserar många avspeglas inte minst en strid ström av förfrågningar från media om de mest skilda saker inom modefältet. Men också i alla de samarbeten som verksamma vid avdelningen haft genom åren, både med modeföretag och många museer och kulturinstitutioner som arbetar med samlingar, utställningar och förmedling med modetema. Denna samverkan har i flera fall gjort avtryck i avdelningens forskning och undervisning. T ex i Philip Warkanders undersökningar om arbetsvillkoren i modebranschen, Emma Severinssons senaste bok om samlingen av kläder på Svaneholm, eller min egen forskning om 1700-talets hovdräkter i Livrustkammaren, eller Biskop Peder Winstrups gravdräkt i Lunds universitets historiska museum.

Några av avdelningens forskningspublikationer kan ni kika närmare på vid vårt bokbord här utanför.

Den modevetenskapliga forskningsmiljön hade inte kunnat utvecklas på det här sättet utan det starka stöd från olika aktörer utifrån som visats oss under åren. Här vill jag rikta ett särskilt varmt tack till Helsingborgs handelsförening för den generösa donation vi fick 2016. Dagen till ära har de skickat en choklad-hälsning till oss alla!

Sist men inte minst vill jag tack alla lärare, studievägledare och administratörer för ert idoga arbete i modevetenskapens tjänst. Jag till också rikta ett varmt tack till alla studenter – nuvarande och tidigare – för ert förtroende och engagemang. Jag ser fram emot att se vad detta kan ta oss framöver!