Nanna Kann-Rasmussen – gästforskare vid ABM

Publicerad den 9 oktober 2020
Nanna Kann-Rasmussen, foto.

Berätta kort vem du är och var du kommer ifrån?

Jeg hedder Nanna Kann-Rasmussen. Jeg er lektor i kulturpolitik og biblioteksudvikling på Københavns Universitet. Her arbejder jeg med undervisning og forskning i ABM som kulturinstitutioner. Jeg er særligt interesseret i relationen mellem kulturinstitutionen og samfundet. Det har betydning for den måde kulturinstitutionerne legitimerer sig på, den måde de ledes og organiseres, og på den retning kulturinstitutionerne bevæger sig i.

Vad kommer du att arbeta med när du är här?

Jeg skal arbejde med et projekt der vil undersøge hvordan svenske og danske biblioteker forholder sig til balancen mellem hensynet til særlige grupper (identitetspolitik) og princippet om freedom of information. Jeg er i den indledende, udforskende fase.

Kommer du också att möta våra studenter?

Jeg har allerede mødt studenterne på introkurset i ABM, hvor jeg gav en forelæsning om kulturpolitik.

Vilka möjligheter tycker du att avdelningen och institutionen erbjuder för din forskning?

Jeg synes det er meget givende at møde andre forskere end dem man er vant til at omgås. På min allerførste dag deltog jeg i et seminar om kulturarv og kulturpolitik, hvor jeg mødte flere forskere der havde de samme interesser som jeg, men som jeg slet ikke kendte til i forvejen.

Hur påverkar pandemin dina möjligheter att forska?

Eftersom jeg i denne periode mestendels skal lave ”desk-research” giver pandemien ingen problemer. Til gengæld er det et problem at vi ikke alle kan være på plats på LUX, det er ofte i de uformelle møder ved kaffemaskinen eller lunchen at man udveksler ideer.

Kan du rekommendera någon särskild text du publicerat?

Jeg har netop fået udgivet en artikel om hvordan kulturinstitutioners autonomi kan forstås som både øgende og vigende. Paradoxical autonomy in cultural organisations: An analysis of changing relations between cultural organisations and their institutional environment, with examples from libraries, archives and museums. / Kann-Rasmussen, Nanna; Rasmussen, Casper Hvenegaard. The International Journal of Cultural Policy, 2020.

Hvis man går ind på min hjemmeside fra Københavns Universitet ligger den som et pre-print til fri download.

Vi hälsar Nanna välkommen till Lunds universitet och Institutionen för kulturvetenskaper!