Ny antologi om ljudmiljöer

Publicerad den 22 augusti 2016

I antologin Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer presenteras forskning kring de hinder och begränsningar som finns i olika ljudmiljöer. Många gånger uppfattas inte ljud och de miljöer där de uppstår som något problematiskt. Forskarna i antologin vill rubba på detta perspektiv och skapa nya sätt att förstå ljud och de miljöer där de kommer till och upplevs. Från Institutionen för kulturvetenskaper bidrar Åsa Alftberg, Kristofer Hansson och Robert Willim med egna kapitel. Redaktörer är Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo och Kristofer Hansson. Antologin kan laddas ner gratis eller köpas från följande <link http: www.ht.lu.se serie>hemsida.