Ny bok: En biografi om en bok: B 68 från 1430, Jonas Nordin & Janken Myrdal (red.)

Publicerad den 11 februari 2021
Uppslag från en medeltida handskrift. Foto.
Foto: Per Cullhed.

Antologin är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Handskriften är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag men den är också och ett vittne från de tidsperioder som boken varit i omlopp. Antologin har som bakgrund ett seminarium som hölls 2017 på Uppsala universitetsbibliotek inom ramen för projektet ”Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu”. Nio författare ger här sina tolkningar av bokens öde utifrån filologiska, kodikologiska och bokhistoriska perspektiv. I en nyfilologisk tradition studeras boken som artefakt och vi får ta del av analyser av hur den har producerats, vilka som antas ligga bakom dess tillkomst samt av textens sociala sammanhang och dess fortlevnad.

Codex Upsaliensis B 68 är en av de rikast bildsatta handskrifterna från svensk medeltid. Det ickereligiösa bildmaterialet skildrar andra företeelser och idéer än de bildmotiv som återfinns i våra medeltida kyrkor och är därför ett viktigt komplement till kunskapen om svensk medeltidshistoria.

Författare: Per Cullhed, Kaj Janzon, Eva Lindqvist Sandgren, Janken Myrdal, Anna Nilsén, Jonas Nordin, Eva Nyström, Per-Axel Wiktorsson, Patrik Åström.

Boken är utgiven av Vitterhetsakademien och finns tillgänglig för fri nedladdning i LUCRIS.

Mer information om boken finns på Vitterhetsakademiens hemsida.