Ny bok från Centrum för Öresundsstudier: En kvinnlig gränsgångare – Clara Lachmanns stiftelse under 100 år

Publicerad den 11 maj 2023
Bokens omslag.

En kvinnlig gränsgångare gestaltar för första gången historien om Clara Lachmann (1864–1920) och hennes skandinaviska arv. Clara Lachmann levde sitt liv över gränserna. Hon föddes in i Köpenhamns traditionsbundna judiska borgerskap, men orienterade sig mot moderna och sekulära värderingar. Senare förde äktenskapet med den välbärgade sockerfabrikanten Jacob Lachmann henne från Danmark till Sverige. När Clara som änka övertog ansvaret för familjeförmögenheten testamenterade hon ett miljonbelopp för att stötta samarbetet över de gränser som hade format hennes liv. Det ledde till inrättandet av Clara Lachmanns stiftelse, som sedan dess har arbetat för att främja den skandinaviska samkänslan.

Berättelsen om Clara Lachmann är sammantvinnad med de skandinaviska judarnas historia och ger en sällsynt inblick i hur livet tedde sig för borgerskapets kvinnor. Den kastar ljus över skandinavismen som politisk och kulturell strömning från 1800-talet till idag och avslöjar myter och maktkamper inom den svenska sockerindustrin.

Leonora Lottrup Rasmussen är historiker och forskare vid Aarhus universitet. Boken är utgiven på både svenska och danska, och är nummer 42 i Centrum för Öresundsstudiers bokserie. Mer information om boken finner du på vår hemsida, www.cors.lu.se/publikationer/bokserie

Vill du ha ett exemplar av boken? Skriv till mia.krokstadecors.luse och ange din postadress.