Ny bok från Centrum för Öresundsstudier: En värld med Gud: Religiös världsbild och kyrka i dansk-svenska Lunds stift 1650–1720

Publicerad den 6 februari 2024
Bokens omslag. Foto.

Hanne Sanders skriver om betydelsen av kyrkan och det religiösa i ett tidigmodernt samhälle som bokstavligen var en värld med Gud. I centrum står Lunds stift under perioden 1650–1720. Genom Roskildefreden 1658 blev Skåne svenskt, och med det också Lunds stift. Historieskrivningen om detta har ofta haft en nationell prägel och handlat om hård försvenskning. I praktiken var det mycket i regionen som förblev danskt under en period, inte minst inom kyrkan. Studien ger därför inte bara en belysning av religionens betydelse utan också en ny syn på Skånes övergång. Att Hanne Sanders har detta breda perspektiv på religionens betydelse i förmodern tid ger en nyckel för att förstå både denna tid och möjligheter för att förstå övergången till den moderna, sekulariserade tiden.

Hanne Sanders är professor i historia vid Lunds universitet och var föreståndare för Centrum för Danmarksstudier (nu Centrum för Öresundsstudier) 2000–2011. Boken är nummer 43 i Centrum för Öresundsstudiers bokserie. Mer information om boken finner du på vår hemsida: www.cors.lu.se/publikationer/bokserie