Ny bok från Centrum för Öresundsstudier: Peter Boisen - Dansken som präglade Ystad av Ivo Holmqvist

Publicerad den 10 februari 2021
Bokomslag till boken Peter Boisen - Dansken som präglade Ystad. Foto.

I nästan femtio år var Peter Boisen (1836–1908) verksam i Skåne, från 1868 som Ystads förste stadsarkitekt. Han var verksam i en expansiv epok där influenser från många olika stilar satte sina spår på byggnader av varierande slag, så också på dem han ritade - från industrier, hyreshus och privatvillor till en rad officiella byggnader, inte minst en spektakulär teater. I Ystad ersatte han den äldre, osunda korsvirkesbebyggelsen med gediget byggda hus; tack vare honom blev Ystad en stenstad. Litteraturen om den mångsidige och ständigt verksamme Boisen har hittills varit sparsam. Denna bok berättar inledningsvis om hans danska släkt och svenska familj och om hans många landsmän som var verksamma öster om Öresund i kortare och längre perioder, därefter om det stora antal byggnader i och utanför Ystad som Boisen signerade. Boken är illustrerad med äldre fotografier som har lånats från Ystads Kulturhistoriska Förenings arkiv, originalritningar, två stadskartor från Ystads innehållsrika stads- och byggnadsarkiv samt nytagna fotografier.

Ivo Holmqvist är professor emeritus i skandinavistik vid Universiteit Gent, Belgien, och har tidigare i Centrum för Öresundsstudiers bokserie redigerat böcker som samlat svenska synpunkter på H.C. Andersen och Karen Blixen. Boken är nummer 41 i Centrum för Öresundsstudiers bokserie och band 65 i skriftserien Ystadiana.

Mer information om boken finner du på Centrum för Öresundsstudiers hemsida.