Ny bok! I Pallas Athenas huvud: hundra år av humaniora

Publicerad den 30 april 2020

Med anledning av att Vetenskapssocieteten fyller 100 år 2020 ges en jubileumsbok ut.

Bidragen i denna jubileumsbok visar på de mångfacetterade forskningsperspektiven inom humaniora. De behandlar utvecklingen i några discipliner och vetenskapliga samarbeten mellan ämnena, samt också humanioras samverkan med andra kunskapsorganisationer och kunskapsintressen, det som brukar kallas det omgivande samhället. Essäerna spänner över fem teman: Vetenskapssocietetens historia, Humanioras värde, Humaniora i samhället, Humaniora och konstarterna samt Humanioras nya horisonter. Medverkande författare från Institutionen för kulturvetenskaper: Gunnar Broberg · David Dunér · Charlotte Hagström · Thomas Kaiserfeld · Max Liljefors · Björn Magnusson Staaf · Svante Nordin · Lynn Åkesson. David Dunér har även ingått i redaktionskommittén tillsammans med Sten Hidal, Bibi Jonsson och Henrik Rahm (huvudredaktör). Boken ges ut av Makadam förlag. <link file:58457 download file>Pressmeddelande