Ny bok! Jordnära – Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Publicerad den 18 oktober 2018

Två Lundaetnologer bidrar i denna antologi med var sitt kapitel.  Jón Þór Pétursson med en artikel som belyser produktionen av kulturarv och lokal mat på Island. Slow Food, tomaters kulturella mening och lammkött är bara några av temana i denna läsvärda text om samtida mattrender. Anna Burstedt analyserar hur smak i dubbel bemärkelse uttrycks och används som distinktionsmedel i en studie om svenska restaurangguider. Det franska idealet har på senare år fått ge vika för mer lokala jordnära ideal när recensenter i landet gör sina uttolkningar om vad som anses vara god smak.