Ny bok: Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet - längtan, lust och oro

Publicerad den 28 september 2022
Bokens omslag.

"Nittonhundratalet blev kärnfamiljens århundrade, men hur gick det till? Den här boken handlar om hur familjen – pappa, hemmamamma och (helst tre) barn – inte bara blev normen i svensk vardag från trettiotal till sextiotal utan även ett centralt verktyg i byggandet av folkhem och välfärdssamhälle. I boken får vi ta del av både forskningsrön och författarnas personliga betraktelser över en tid som format mycket av det som vi fortfarande ser spår av i dagens samhälle, ett bagage som ofta göms i det självklara och outtalade."

Jonas Frykman och Orvar Löfgren, professor emeriti i etnologi har tillsammans skrivit boken som är utgiven på Gleerups Utbildning AB.

Mer information finns på Gleerups webb.

I senaste numret av LUM finns en kort notis om boken (sid 38).