Ny bok! Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse

Publicerad den 5 juni 2018

”Hur svårt kan det egentligen vara att skilja på mitt och ditt!” Den frågan har du säkert hört många gånger och kanske också ställt dig själv. I en ny antologi ger elva forskare i etnologi svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt i vissa lägen upplevs som nödvändig att formulera, manifestera och bevaka – och andra gånger är helt oviktig. När är det kulturellt accepterat att bortse från vad som är mitt och ditt och när är det omöjligt? Bokens titel är Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Medverkar gör Åsa Alftberg, Jonas Frykman, Charlotte Hagström, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Håkan Jönsson, Gabriella Nilsson, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm och Karin Salomonsson, som också har redigerat boken.